Diagnoza

DIAGNOZA

Diagnoza psychologiczno–pedagogiczna

W naszych poradniach diagnozę psychologiczno – pedagogiczną przeprowadzamy:
• gdy istnieje potrzeba ustalenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dziecka, czyli wtedy, gdy badamy występowanie specyficznych trudności w nauce czytania i pisania, tj. dysleksji rozwojowej, lub ryzyko ich wystąpienia,
• w celu oceny gotowości szkolnej dziecka,
• w innych sytuacjach, kiedy rodzic lub opiekun prawny dziecka oraz diagnosta uznają to za konieczne.

Badanie psychologiczno–pedagogiczne oraz opinię na jego podstawie przygotowuje każdorazowo zespół specjalistów poradni. Kilka słów o diagnozie dysleksji:

W obrębie dysleksji rozwojowej najczęściej diagnozuje się:
• dysleksję – specyficzne trudności w czytaniu,
• dysgrafię – trudności w zakresie pisania związane z jego stroną graficzną,
• dysortografię – specyficzne trudności w pisaniu związane z częstym popełnianiem rozmaitych błędów, w tym ortograficznych, pomimo znajomości zasad poprawnej pisowni,
• dyskalkulię – specyficzne trudności w nauce matematyki, a przede wszystkim w rozwiązywaniu zadań matematycznych.

W zakres diagnozy specyficznych trudności w nauce czytania i pisania wchodzi badanie inteligencji, ponieważ dysleksję można zdiagnozować wówczas, gdy poziom rozwoju intelektualnego dziecka mieści się w normie (w szczególnych przypadkach dopuszcza się postawienie diagnozy dysleksji u dziecka, którego rozwój intelektu przebiega na poziomie niższym niż przeciętny). Dysleksję diagnozuje się po ukończeniu przez dziecko klasy trzeciej szkoły podstawowej. Do tego czasu warto badać występowanie specyficznych trudności w nauce czytania i pisania, aby poznać przyczyny problemów edukacyjnych dziecka i wdrożyć adekwatne dla niego formy wsparcia w procesie nauki. Przed ukończeniem klasy trzeciej można zdiagnozować występowanie ryzyka dysleksji. Trudno określić szczegółowy zakres naszych konsultacji, ponieważ naszym zdaniem każdy powód może być dobry i konieczny, aby zgłosić się po pomoc do psychologa.

Zawsze staramy się udzielać konsultacji w ramach naszych kwalifikacji i doświadczenia.
W razie potrzeby oferujemy pomoc w znalezieniu innego specjalisty lub adekwatnego źródła wsparcia.

Nasi specjaliści:
 • psychologowie
 • psychoterapeuci
 • pedagogodzy specjalni
 • oligofrenopedagodzy
 • logopopedzi
Obszary, w których oferujemy pomoc:
 • psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży
 • konsultacje psychiatryczne
 • terapia rodzinna
 • wczesne wspomaganie rozwoju
 • terapia pedagogiczna (dysleksja, dyskalkulia)
 • wizyty domowe
 • grupy wsparcia
 • warsztaty rozwojowe
Organizujemy również grupy wsparcia dla:
 • nastolatków
 • dzieci w wieku przedszkolnym
 • dzieci o wysokim IQ
 • rodziców
 • rodzin adopcyjnych
PARTNERZY
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound