O NAS

Jesteśmy różni. Mamy rozmaite doświadczenia zawodowe i życiowe. Każdy z nas miał na swojej drodze zakręty. Każdy z nas potrafił sobie z nimi poradzić. Każdy potraktował je jako okazje do uczenia się, rozwoju i ostatecznie budowania samego siebie. Własnych granic, poczucia szczęścia. Wiemy jak to robić. Chętnie się tym z Tobą podzielimy.

Zespół:

DR ANETTA PEREŚWIET-SOŁTAN, ZAŁOŻYCIELKA

Jestem psychologiem społecznym i pedagogiem, trenerem biznesu, coachem managementu.  Specjalizuję się w zakresie psychologii komunikacji interpersonalnej oraz zarządzania i organizacji. Jestem również wykładowcą w Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu

Zbudowałam i rozwijam zespół poradni psychologicznych istniejących w ramach mojej firmy: Era Psyche dr Anetta Pereświet-Sołtan. Wcześniej stworzyłam i przeprowadziłam wiele projektów szkoleń indywidualnych oraz grupowych dla różnych grup zawodowych, firm o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Posiadam bardzo duże doświadczenie w szkoleniu grupowym kadry menadżerskiej różnych szczebli, a także pracy indywidualnej z menadżerami w obszarze wzmacniania i rozwijania umiejętności kierowania ludźmi, budowania zespołów, podejmowania skutecznych działań w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Jestem autorką artykułów naukowych. Często komentuję wydarzenia społeczne w mediach TVN, Radio Wrocław, Radio RAM, RMF FM, Radio ZET, Gazeta Wrocławska,  Money.pl, ONET.pl).

PROF. BOŻENA WOJTASIK

Pedagog. Doradca zawodu. Specjalizuję się w zakresie  pedagogiki ogólnej, pedagogiki społecznej i poradoznawstwa.

Moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół zadań doradcy zawodu (kariery), jego społecznych funkcji i przemiany roli we współczesnym świecie, problemów edukacyjno-zawodowych młodzieży i osób dorosłych oraz pomocy doradcy w refleksyjnym rozwiązywaniu problemów, które związane są z: poznawaniem siebie, świata pracy, wyborem dróg kształcenia, wyborem zawodu, podnoszeniem kwalifikacji, szukaniem pracy, bezrobociem, problematyką szeroko pojętego poradnictwa edukacyjno-zawodowego, także dla osób niepełnosprawnych.

Jestem profesorem Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. W latach 2004-2008 byłam dziekanem Wydziału Nauk Pedagogicznych DSW. Od 2000 do 2004 r. byłam dyrektorem Instytutu Pedagogiki DSWE TWP. W okresie 1999-2003 przewodniczyłam Stowarzyszeniu Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, do którego należę w chwili obecnej. 

JOANNA JAREMKO - DYREKTOR DS. TERAPII

Jestem psychologiem oraz pedagogiem z zakresu resocjalizacji i socjoterapii. Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT), a także stosuję metody psychoterapii pozytywnej.

Integruję terapię psychodynamiczną i poznawczo-behawioralną, a jednocześnie odwołuję się do humanistycznej i transkulturowej koncepcji człowieka.

Ukończyłam psychologię społeczno – wychowawczą. Brałam udział w stażu „Systemowa Terapia Rodzin” organizowanym przez biegłego psychologa, a także w Studium Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej CTPB we Wrocławiu. Obecnie jestem w trakcie szkolenia z psychoterapii pozytywnej transkulturowej, które nadaje uprawnienia European Wide Accrediting Organization (EWAO) i jest akredytowane w ramach World Certificate of Psychotherapy. Kurs zorganizowany jest przez Wrocławski Instytut Psychoterapii przy współpracy z Akademią Psychoterapii w Wiesbaden (Niemcy), pod patronatem Światowego Towarzystwa Psychoterapii Pozytywnej.

Moje doświadczenie zawodowe obejmuje również pracę dydaktyczną – prowadzę zajęcia dla studentów psychologii i pedagogiki z zakresu psychologii rozwoju i osobowości.
Pracuję również z osobami dorosłymi. 

ANNA RADECKA

Psycholog dziecięcy. Integruję pracę w różnych nurtach  na bazie podejścia psychodynamicznego.

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Rozpoczęłam czteroletnie szkolenie w Szkole Psychoterapii Dzieci i Młodzieży realizowanym przez Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Od 2002 roku jestem związana z wrocławską edukacją pełniąc funkcję psychologa szkolnego na wszystkich etapach edukacyjnych. Jestem nauczycielem dyplomowanym. W ramach pomocy psychologiczno pedagogicznej prowadzę zajęcia z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz ze żłobka. Posiadam certyfikat nadający uprawnienia do posługiwania się specjalistycznym testem oceniającym inteligencję oraz zdolności poznawcze: Skale Inteligencji Stanford Binet 5.  Doświadczenie diagnostyczne rozwijam pracując w poradniach psychologiczno pedagogicznych. Specjalizuję się w psychologii dziecięcej –  zajmuję się rozwojem dziecka od wieku niemowlęcego, po starszy wiek szkolny. Pomagam w rozwijaniu kompetencji emocjonalno-społecznych dzieci, w tym radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz budowaniu satysfakcjonujących relacji z innymi. Diagnozuję przyczyny trudności dydaktycznych i udzielam wskazówek do pracy z dzieckiem mającym kłopoty w nauce czytania, pisania, liczenia. Pracuję też z rodzicami, rozwijając ich umiejętności wychowawcze. Badam również relacje rodzinne i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka. Mam wielkie szczęście, że moja praca jest jednocześnie moją największą pasją.

 

 

EWA PIEKARA

Jestem psychoterapeutką, pedagogiem, specjalistą psychoterapii uzależnień.

Ukończyłam 5-letni kurs psychoterapii systemowej. Prowadzę psychoterapię młodzieży i osób dorosłych i młodzieży przeżywającuch kryzys, trudności w związku, borykającymi się z trudnymi doświadczeniami i emocjami. Zajmuję się psychoterapią rodzin i par. Wspieram rodziców doświadczających trudności wychowawczych. Prowadzę terapię osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz uzależnionych behawioralnie (od hazardu; komputera; zakupów, inne) oraz osób z syndromem DDA. W swojej pracy integruję terapię systemową, poznawczo – behawioralną skoncentrowaną na rozwiązaniach. Wierzę że każdy człowiek posiada pozytywną energię i zasoby, czasem potrzebna jest pomoc w ich wydobyciu.

OKSANA WASILEWSKA

Jestem psychoterapeutką, pedagogiem specjalnym, specjalistą psychoterapii uzależnień.

Od kilkunastu lat jestem dyrektorem Ośrodka Uzależnień „Nowa Nadzieja” w Janowicach Wielkich, koło Jeleniej Góry. Ukończyłam specjalistyczne szkolenie w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od substancji psychoaktywnych w Krajowym Biurze do Spraw Narkomanii w Warszawie. Ukończyłam pedagogikę specjalną i resocjalizację w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. Posiadam certyfikat Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Uzależnień z zakresu społeczno-psychologicznych implikacji-świata gier komputerowych-Modelowanie relacji „Dziecko w cyberprzestrzeni” oraz „Nowych narkotyków i substancji zastępczych”. Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych, uzależnionych od substancji oraz uzależnionych behawioralnie. Ukończyłam szkolenie w Polskim Towarzystwie Zapobiegania Narkomanii o/Katowice – Uzależnienia behawioralne. Dialog Motywujący – 8/HE/2017 r.

 

MARTA GRZEGORCZYK

Jestem psychologiem, trenerką rozwoju osobistego z doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą, nauczycielami i rodzicami, pracownikami firm.

Kwalifikacje uzyskałam na Uniwersytecie Wrocławskim, w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, w Szkole Trenerów Sieć Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, na podyplomowych studiach z zakresu Doradztwa Zawodowego, Przygotowania Pedagogicznego oraz podczas licznych kursów i szkoleń. Posiadam doświadczenie w zakresie indywidualnego poradnictwa psychologicznego i zawodowego. Moim celem jest wspieranie ludzi w identyfikacji zasobów i rozwijaniu ich potencjału.

 

.

MAGDA KASPRZYK

Z wykształcenia jestem psychologiem w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej MKN w Krakowie i członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej.

Swoją pracę superwizuję u certyfikowanego superwizora Polskiej Federacji Psychoterapii. Wciąż doskonalę się zawodowo. Ukończyłam szkolenia: Diagnoza kliniczna DSM-IV-TR i nowości w DSM-5, Integratywna Systemowa Psychoterapia Zaburzeń Depresyjnych, Integratywna Systemowa Psychoterapia Zaburzeń Lękowych i Posttraumatycznych, Hipnoza kliniczna – kurs podstawowy i zaawansowany, Psychoterapia par.

Pracuję w podejściu psychoterapii integratywnej systemowej, a więc korzystam z metod pochodzących z różnych nurtów, m.in. psychodynamicznego, systemowego, poznawczo-behawioralnego, hipnozy ericksonowskiej, pracy z ciałem, Gestalt. Dzięki temu dostosowuję terapię do aktualnych potrzeb klienta, by zwiększyć jej skuteczność. Jestem też certyfikowanym trenerem uważności- i właśnie rozwijanie życzliwej i otwartej uwagi jest podstawą mojej pracy.

Więcej informacji: magdakasprzyk.pl

ALEKSANDRA BUKIEWICZ

Jestem pedagogiem i psychoterapeutą. Specjalizuję się w zakresie terapii rodzin, par oraz dzieci i młodzieży.

Łączę nurty psychoterapii systemowej, poznawczo-behawioralnej, psychodynamicznej i psychoterapii Gestalt. Ukończyłam także studia w zakresie pedagogiki opiekuńczej, resocjalizacyjnej, przedszkolnej i wczesnoszkolnej, oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, arteterapii oraz kursy z zakresu terapii Integracji Sensorycznej, hipoterapii oraz terapii behawioralnej dla dzieci z autyzmem. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i rodzinami. Moją pasją jest także terapia z udziałem zwierząt. Prywatnie jestem mama i żoną, lubię spędzać czas na łonie natury w otoczeniu zieleni i zwierząt.

MATEUSZ KUR

Jestem psychologiem. Dzięki wartościom wyniesionym z domu potrafię „patrzeć sercem” i w każdym człowieku dostrzegać dobro.

Wychowałem się w rodzinie pedagogów, których spełnieniem była nie tylko praca zawodowa, ale przede wszystkim przysposobienie niesłyszącej dziewczynki, która stała się w sposób naturalny częścią naszej rodziny.  Ukończyłem psychologię w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.  Ponadto w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego: studia podyplomowe w kierunku przygotowania pedagogicznego dla psychologów. Moje zainteresowanie człowiekiem, w jego holistycznym ujęciu, realizowałem już podczas studiów na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku Etnologia i Antropologia Kulturowa. Bliskie są mi problemy osób z wadą słuchu, a dzięki znajomości języka migowego oraz perspektywy, z jakiej niesłyszący postrzegają rzeczywistość, czuję, że rozumiem ich świat. Jestem szczęśliwym mężem, od niedawna ojcem.

DR KATARZYNA WYSOCKA

Pacjenci mówią o mnie „Dietetyk-cudotwórca od rzeczy niemożliwych”, a ja okreslam siebie jako „holistycznego trenera zdrowia”.

Od kilkunastu lat pomagam ludziom osiągać swoje cele zdrowotne. Widzę człowieka holistycznie, nie tylko przez pryzmat jego problemów zdrowotnych. Jestem przekonana, że u podłożna większości kłopotów stoją nasze emocje i przeżycia, a reakcja ciała jest konsekwencją. Jestem dietetykiem, który uważa, że dieta wcale nie jest najważniejsza. To tylko ułamek całości. Żywienie ma wspomagać ciało i umysł, które muszą pozostawać w dobrej relacji ze sobą.

W czym i kiedy mogę Ci pomóc? Gdy masz stan obniżonego nastroju, depresji, nadpobudliwości. W autyzmie, chorobach autoimmunologicznych, tarczycy i wielu innych problemach zdrowotnych, ponieważ one wszystkiełączą ciało i umysł. 

Jestem doktorem nauk o kulturze fizycznej, dietetykiem, coachem, trenerem personalnym oraz redaktorem działu fitness w magazynie „Women’s Health”. Szczęśliwą żoną i mamą dwóch córeczek.

Zapraszam na moją stronę Mocy!

KAMILA GRYSZKO

Zawsze podchodzę do moich pacjentów indywidualnie. Staram się dotrzeć do pierwotnej przyczyny wad wymowy.

Diagnostykę i plan terapii  opieram na holistycznym podejściu do dziecka. Stale rozwijam swoje kompetencje i wzbogacam warsztat pracy.

Jestem absolwentką filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyłam również logopedię w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Swoją  wiedzę poszerzałam także na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, na kierunku: neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją terapeutyczną.Od  10 lat pracuję także jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. W swojej pracy stosuję elementy metody werbo-tonalnej, wykorzystuję regulatory funkcji MFS.

Ukończyłam kurs I i II stopnia terapii ręki, szkolny program wg integracji odruchów -INPP, a także kurs stymulacji traktu ustno-twarzowego.

AGATA WOJCIESZONEK

Jestem absolwentką 5-letnich magisterskich studiów na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku Pedagogika że specjalistycznym blokiem tematycznym z zakresu rewalidacji.

Ukończyłam kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki, a także studia podyplomowe:
– zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
terapia pedagogiczna z elementami arteterapii

Pracowałam z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną oraz specyficznymi trudnościami w uczeniu się.  Jako pedagog szkolny, pomagam uczniom w przezwyciężaniu trudności szkolnych, prowadzę zajęcia korekcyjne i kompensacyjne dla osób z dysleksją, dysgrafią, dysortografią oraz warsztaty rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne.  Indywidualne podejście do każdego ucznia, postrzeganie dziecka zawsze przez pryzmat jego mocnych stron, możliwości, a nie trudności czy ograniczeń to zasady, jakimi kieruję się w pracy.

Ostatnio ukończyłam szkolenia:
” Zarządzanie konfliktem.mediacje rówieśnicze”, ” Spójrz inaczej”- certyfikat realizatora programu profilaktycznego w klasach 1-8, „szkolenie dla doradców edukacyjno – zawodowych”, jestem w trakcie kursu e-learningowego ” Profilaktyka w szkołach i placówkach oświatowych”.

KATARZYNA JASZCZYSZYN

Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, terapeuta zajęciowym i pedagogicznym z kilkunastoletnim doświadczeniem pracy w szkołach.  Pracowałam z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz na podstawowym etapie edukacji.

EWELINA ŚLIWIŃSKA-KUR

Pierwsze doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobyłam jako wychowawca kolonijny na obozach dla dzieci po przemocy domowej.

W trakcie studiów na pedagogice (Uniwersytet Wrocławski) uczestniczyłam w założeniu Pogotowia Rodzinnego, które prowadziła moja rodzina. Po ukończeniu studiów podjęłam pracę jako wychowawca w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Dom Dla Dzieci, a następnie w Wielofunkcyjnej Placówce Przyjazny Dom Stowarzyszenia Wszechstronnej Pomocy Dzieciom JA TY MY. Moim głównym celem było stworzenie miejsca, które będzie w jak najmniejszym stopniu „placówkowe”. W tym czasie ukończyłam uzupełniające studia magisterskie w Dolnośląskiej Szkole Wyższej na kierunku: pedagogika, specjalizacja: poradnictwo pedagogiczne.

Od 2014 roku pracuję we Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania na stanowisku pedagoga. Ukończyłam trening interpersonalny oraz terapię własną (psychodynamiczną). Jestem w trakcie trzyletniego kursu Somatic Experiencing – terapia traumy. Ukończyłam warsztat wg autorskiego programu Alego Duarte  (somatyczne praktyki samoregulacji dziecka, jak radzić sobie z izolacją i agresją dziecka, jak wykorzystać zabawę w celu poprawy samoregulacji dziecka).

KINGA ŚWIDERSKA

Jestem pedagogiem specjalnym z zakresu resocjalizacji i oligofrenopedagogiki, socjoterapeutą, neuroterapeutą, terapeutą pedagogicznym, specjalistą w zakresie psychokorekcji zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Ukończyłam jednolite studia  magisterskie w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu na kierunku Pedagogika Specjalna o specjalności Resocjalizacja. Jestem również absolwentką studiów podyplomowych na kierunkach:

  • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • oligofrenopedagogika
  • pedagogika korekcyjna
  • terapia pedagogiczna
  • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
  • pedagogika sztuki-plastyka. 

Jako metodę wspomagającą proces terapeutyczny wykorzystuję EEG Biofeedback (ElektroEncefaloGrafia lub Neurofeedback). Obecnie pracuję, jako nauczyciel wspomagający i rewalidator w Szkole Podstawowej im. Piastów Śląskich w Bukowicach.  Specjalizuję się w prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie, z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z zaburzeniami w komunikowaniu się i z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego (PTT). 

PARTNERZY
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound